كشاورزي
اطلاعات كشاورزي  
قالب وبلاگ

گرایشی جديد در علوم كشاورزي است كه با ارايه راه كارهاي عملي و اقتصادي، بدون تخريب محيط زيست و تهديد سلامت مصرف كنندگان، آفات نباتي و بيماري هاي رايج محصولات كشاورزي را كنترل كرده و موجب اصلاح بذر و افزايش توليد مي شود. هومیوپاتی در کشاورزی - خبرنامه انجمن هومیوپاتی ایران را ملاحظه فرمایید.

مطالب تکمیلی را ددر ادامه مطالعه فرمایید.


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ ] [ 20:12 ] [ فرخ منش فرهاد ]

Christiane Maute: Homeopathy for Plants

Curing sick trees with a simple dose of Belladonna, turning arid desert into moist, arable land and eliminating snails from hundreds of Perth backyards without a pellet or chemical in sight are among the successes of Dutch homeopath Vaikunthanath das Kaviraj, whose findings have the potential to transform agriculture in Australia and across the world.


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۱ ] [ 22:33 ] [ فرخ منش فرهاد ]

Finally we come to the last addition, which is a listing of the relationships between the remedies, as far as known. We have anticipated and looked up the relations from materia medica, while also considering the relationship within the plant community. Hence the Nutrient remedies have relations with all other remedies in each Crop Family, which may be loosely defined as friendly or inimical, whereby the friendly can be analogues, follow-ups or complements, but also antidotes or inimicals. Other remedies may not have very close relations or can be extremely close, depending on the function of the substance used. Extrapolating from the functions of substances or insects, pheromones and nutrients in relation to certain plant processes, such as flowering and fruit setting, we have designated certain remedies as closely related. Many of the remedies we have as companion plants and nutrients also are used in human homoeopathy and equally many of them have strong influence over the female reproductive system, these are - at least in plants, closely related and often for humans as well. The list at the end of a remedy may therefore be quite extensive. It has the following sections:

 • Complements.
 • Follow-ups.
 • Previous.
 • Analogues.
 • Inimicals.
 • Antidoted by.
 • Antidote to.
 • Duration.
 1. If the remedy cannot finish off the work on its own or if the plant needs constitutional treatment, the Complementary remedy may be indicated, provided the symptoms agree. The similarity of symptoms is always the first consideration in the use of all remedies listed under this chapter.
 2. A Follow-up is a remedy that follows in action often also a complement, but sometimes an antidote.
 3. A remedy given Previous to the remedy under consideration, which may be any one of the remedies in the different categories.
 4. An Analogue is a remedy with very similar action, which is often also the antidote. It is the closest comparable remedy
 5. An Inimical remedy is a remedy that produces negative reactions when given after the remedy under consideration. This must of course at all times be avoided.
 6. The remedy is Antidoted by any remedy listed under that heading, provided the symptoms agree.
 7. The remedy is the Antidote to any of the remedies listed, provided the symptoms agree.
 8. The Duration tells about the time the remedy offers protection to a plant. Generally this is for the duration of life for annuals and biennials if given at seedling stage. In trees and bushes, it may need repetition every few years.

It will be noted that sufficient space has been left to fill in your own findings. We appreciate it, if new discovered information is sent to the editor, so it can be added to later editions.

[ دوشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۱ ] [ 22:24 ] [ فرخ منش فرهاد ]

تالیف : فرهاد فرخ منش

فهرست مطالب :

 

عنــــــــــــــــــــــــــوان

صفحه

شروع کار تحقیقات هسته ای در ایران

4

تحقیقات هسته ای و اهداف آن

4

تعاریف اصطلاحات در فیزیک هسته ای

5

کاربردهای انرژی هسته ای

7

کاربرد انرژی هسته ای در بخش دامپزشکی و دامپروری :

8

آنچه باید بدانیم:

8

برتری انرژی هسته ای بر سایر انرژیها:

9

مراکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای :

9

تاثير فناوري هسته‌يي در كشاورزي را بايد بپذيرند:

13

الکترون ها ضامن سلامت غذاي شما!

16

علم هسته‌اي راهي براي بهبود تغذيه

18

كمبود ريزمغذي‌ها: يك چالش جهاني براي سلامت

19

پوكي استخوان: چالشي براي سلامت جامعه‌اي مسن

 

20

كار برد فناوري هسته اي دردفع آ فات گياهي نريتور

21

منابع

26

 

ادامه مطلب
[ دوشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 13:22 ] [ فرخ منش فرهاد ]

دوستان و یاران عزیز هماره از همراهی ها و همدلی هایتان سرشار از خوشبختی شده ام و امید که در سال ۱۳۹۱ نیز سعادت این ارشادات و الطافتان را داشته باشم .

نوروزتان پیروز - هر روزتان نوروز

نوروز واژه‌اي است مركب از دو جزء كه روي هم به معناي روز نوين است و بر نخستين روز از نخستين ماه سال خورشيدي آن گاه كه آفتاب به برج حمل انتقال مي‌‌‌يابد گذارده مي‌شود. و اصل پهلوي اين واژه نوك روچ يا نوك روز بوده است.

بيروني در تعريف نوروز نقل مي‌كند "نخستين روز است از فروردين ماه و از اين جهت روز نو نام كردند، زيرا كه پيشاني سال نو است و آنچه از پس اوست از اين پنج روز همه جشن‌هاست."

 


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 9:51 ] [ فرخ منش فرهاد ]
[ دوشنبه یکم فروردین ۱۳۹۰ ] [ 2:9 ] [ فرخ منش فرهاد ]
[ یکشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 17:41 ] [ فرخ منش فرهاد ]

1- شمشاد
نام علمی : Buxus sempervirens
زمان هرس: بهار، پاییز

2- جوالدوزک
نام علمی : Catalpa speciosa
زمان هرس: آخر تابستان،زمستان

3- سدر
نام علمی : Cedrus
زمان هرس:تابستان

4- ارغوان
نام علمی : Cercis
زمان هرس:زمستان
نحوه هرس: هرس این درخت بسته به نوع فرم آن می تواند بدون هرس و تنها با قطع اجباری شاخه های خشک به صورت گلدانی و باز باشد و یا با هرس شاخه زنی می توان تاج آن را انبوه و کروی ساخت.

5- افرا
نام علمی : Acer
زمان هرس:زمستان

6- عرعر
نام علمی : Aillanthus
زمان هرس: زمستان،تابستان

7- ابریشم
نام علمی : Albizzia
زمان هرس: بهار

8- زرشک
نام علمی : Berberis
زمان هرس:زمستان،تابستان

9- دم موشی
نام علمی : Buddleia davidii
زمان هرس:اواخر زمستان
نحوه هرس: یا شاخه اصلی را در زمستان از قسمت های داخلی حذف نمود(هرس نسبتا شدید)تا گیاه تحریک به رشد دوباره گردد.

10- به ژاپنی
نام علمی : Chaenomeles
زمان هرس:تابستان،زمستان

11- شبه سرو
نام علمی : Chamaecyparis lawsoniana
زمان هرس:تابستان

12- گل یخ
نام علمی : Chimonanthus praecox
زمان هرس:بهار ، تابستان

13- درخت پر
نام علمی : Cotinus coggyria
زمان هرس:تابستان

14- شیر خشت
نام علمی : Cotoneaster
زمان هرس:بهار،تابستان،زمستان

15- سرو
نام علمی : Cupressus
زمان هرس:بهار و تابستان

16- گل طاووسی
نام علمی : Cytisus
زمان هرس:بهار

17- یاس زرد
نام علمی : Forsythia
زمان هرس:بهار

18- زبان گنجشک
نام علمی : Franinus
زمان هرس:زمستان

19- لیلکی
نام علمی : Gleditsia
زمان هرس:زمستان

20- ختمی درختی
نام علمی : Hibiscus syriacus
زمان هرس:بهار،تایستان و پاییز

21- یاسمن
نام علمی : Jasminum officinal
زمان هرس:بهار ،تابستان
نحوه هرس: در بهار و تابستان بر حسب زمان گلدهی باید بعد از اتمام دوره گلدهی نسبت به حذف شاخه های ضعیف اقدام نمود و شاخه های خیلی بلند را تا نیمه کوتاه نمود.

22- سرو کوهی
نام علمی : Juniperus
زمان هرس:بهار ،تابستان

23- برگ نو
نام علمی : Ligustrum
زمان هرس:زمستان ،بهار،تابستان

24 - ماگنولیا
نام علمی : Magnolia
زمان هرس:تابستان
نحوه هرس: بهتر است تا جای ممکن به دلیل التیام زخمهای حاصل از هرس و کندی رشد درخت هرس نشوند ولی در صورت لزوم می توان نسبت به خذف شاخه های نابجا و یا شکسته اقدام کرد.

25- زیتون تلخ
نام علمی : Melia
زمان هرس:تابستان

26- توت
نام علمی : Morus spp
زمان هرس:زمستان ،تابستان

27- خرزهره
نام علمی : Nerium oleander
زمان هرس:تابستان

28- نرگس درختی
نام علمی : Philadelphus
زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز
نحوه هرس: این درختچه معمولا نیازی به هرس چندانی ندارد و تنها باید هر سه یا چهار سال یکبار در اوائل بهار یا پاییز تعدادی از ساقه های خیلی مسن را از قاعده قطع کنیم.همچنین هرس پنسمان یا چیدن نوک شاخه های تازه روئیده در تابستان باعث جلوگیری از حجیم شدن تاج شده و آنرا متراکم تر می سازد.

29- نوئل
نام علمی : Picea
زمان هرس:بهار ،تابستان

30-کاج
نام علمی : Pinus spp
زمان هرس:بهار

31- چنار
نام علمی : Platamus spp
زمان هرس:تابستان ،زمستان

32- صنوبر
نام علمی : Populus spp
زمان هرس:تابستان

33- پیراکانتا
نام علمی : Pyracantha spp
زمان هرس:تابستان ،آخر زمستان

34- بلوط
نام علمی : Quercus spp
زمان هرس:تابستان،زمستان

35- سماق
نام علمی : Rhus
زمان هرس:زمستان

36- اقاقیا
نام علمی : Robinia
زمان هرس:تابستان،زمستان

37- بید
نام علمی : Salix spp
زمان هرس:زمستان،تابستان

38- اسپیره
نام علمی : Spirea
زمان هرس:بهار

39- سرو خمره ای
نام علمی : Thuja
زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز

40- نارون
نام علمی : Ulmus spp
زمان هرس:اواخر تابستان ،زمستان

41- بداغ
نام علمی : Viburnum spp
زمان هرس:بهار،اواسط تابستان

42- مروارید درختی
نام علمی : Symphoricarpus
زمان هرس:اوائل بهار

43- گز
نام علمی : Tamarix spp
زمان هرس:بهار ،تابستان

44- سرخدار
نام علمی : Taxus spp
زمان هرس:اواخر بهار،تابستان

 

[ یکشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 16:49 ] [ فرخ منش فرهاد ]
با سلام خدمت تمامی دوستان و دوست داران طبیعت .

در سال جدید - ۱۳۹۰ - حضور دوستی فرهیخته و ارزشمند جناب آقای مهندس محبی صمیمی را در وبلاگ مغتنم شمرده و زهی سعادت که ایشان دعوت حقیر را بزرگوارانه پذیرفتند و لبیک گفتند .

جناب مهندس محبی از کارشناسان ارشد مجرب حوزه ی باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی می باشند که در تمام زمینه های باغبانی به ویژه تمامی مسائل و موارد قارچ صاحب نظر هستند و می توانیم از کمک های ایشان بهره مند شویم.

امید که بتوانیم از حضور پر ارزش ایشان بهره ها ببریم .   

[ شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 12:11 ] [ فرخ منش فرهاد ]

یا مقلب القلوب والابصار- یا مدبر الیل والنهار- یا محول الحول والاحوال - حول حالنا الی احسن الحال

[ پنجشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 9:38 ] [ فرخ منش فرهاد ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ